WebQuiz Glastuinbouw - Verzorgen van de teelt (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van het voorbereiden en verzorgen van de teelt in de glastuinbouw? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Maak de volgende zin af. Hoe hoger de RV in een kas, hoe......

  verder de huidmondjes opengaan
  meer vocht wordt opgenomen in de plant
  verder de huidmondjes dichtgaan

 

2. Welk antwoord bestaat niet uit groeifactoren voor een plant?

  Licht, lucht en temperatuur
  Water, voeding en pH
  Gewasbescherming, fotosynthese en dissimilatie

 

3. Kalanchoë is een korte dag plant. Wat betekent dat?

  De plant bloeit alleen na een periode met een korte daglengte (maximaal 10 uur licht per dag).
  De plant bloeit gedurende de dag maar kortdurend en bloeit vooral gedurende de nacht.
  De plant bloeit alleen na een periode met een korte nacht (minimaal 11 uur licht per dag).

 

4. In de pot- en perkplantenteelt is het soms nodig om de groei van de planten te remmen, zodat de planten niet te ver doorschieten of te weelderig worden. Dat kan onder andere doormiddel van een aangepaste bemestingsstrategie. Bij een laag gehalte aan welke van de volgende meststoffen kan men de groei remmen?

  Laag stikstofgehalte
  Laag fosfaatgehalte
  Laag kaliumgehalte

 

5. Als de luchtvochtigheid in de kas te hoog is, hoe kun je dan vocht afvoeren?

  door de luchtramen te openen of de temperatuur te verhogen
  door de luchtramen te openen
  door de temperatuur te verhogen

 

6. Een klimaatcomputer zorgt ervoor dat de temperatuur in een kas op een bepaalde streefwaarde blijft. Wat stuurt deze computer nog meer aan?

  1. Ventilatie
  2. CO2-gehalte
  3. Belichting
  4. Scherming
  5. Bemesting
  6. Gewasbescherming
  Antwoord 3 en 4 zijn niet juist
  Antwoord 5 en 6 zijn niet juist
  Antwoord 1 en 2 zijn niet juist

 

7. Wat wil de term 'dauwpuntstemperatuur van de kaslucht' zeggen?

  De dauwpuntstemperatuur van de kaslucht is die temperatuur waarbij het werkelijke vochtgehalte gelijk wordt aan het maximale vochtgehalte. Als lucht opwarmt tot boven het dauwpunt treedt condensatie op.
  De dauwpuntstemperatuur van de kaslucht is die temperatuur waarbij het werkelijke vochtgehalte gelijk wordt aan het minimale vochtgehalte. Als lucht afkoelt tot onder het dauwpunt treedt condensatie op.
  De dauwpuntstemperatuur van de kaslucht is die temperatuur waarbij het werkelijke vochtgehalte gelijk wordt aan het maximale vochtgehalte. Als lucht afkoelt tot onder het dauwpunt treedt condensatie op.

 

8. Welke van onderstaande beweringen is waar?

  1. Een tuinder hoeft 's nachts nooit CO2 toe te dienen omdat de plant zelf CO2 uitstoot gedurende de nacht door de ademhaling.
  2. Juist bij weinig licht moet een tuinder veel CO2 toedienen om de planten te laten groeien.
  3. Bij veel licht ontstaat er in een kas een overschot aan zuurstof.
  Antwoord 2 en 3 zijn juist
  Antwoord 1 en 3 zijn juist
  Antwoord 1 en 2 zijn juist

 

9. Hoe kun je onder andere de vorming van condens in een kas voorkomen?

  Door te zorgen dat de luchtramen snel opengaan na zonsopgang
  Door te zorgen dat de dagtemperatuur al 0,5 tot 1 uur na zonsopgang is bereikt
  Door te zorgen dat het lang koel blijft in de kas nadat de zon is opgekomen

 

10. Wat is OCAP voor organisatie?

  OCAP is een toeleverancier van speciale hulpmiddelen voor de teelt
  OCAP staat voor Organisatie Centrum Agrarische Productie en bekijkt welke teelten mogelijk zijn in welke gebieden
  OCAP is een leverancier van CO2 voor tuinders in het Westland

 

11. Welke stuurfactoren voor de groei van een plant kun je regelen door de ramen van een kas open te zetten?

  Temperatuur, CO2-gehalte en de RV
  Vochtgehalte, RV en lichtinstraling
  Temperatuur, lichtinstraling en CO2-gehalte

 

12. Sinds de laatste jaren wordt de term geconditioneerd telen veelvuldig gebruikt in de tuinbouw. Wat is geconditioneerd telen?

  Geconditioneerd telen wil zeggen dat er speciale rassen worden ontwikkeld voor een extra snelle groei, terwijl de gewassen in een goede conditie blijven.
  Geconditioneerd telen wordt ook wel gesloten teelt genoemd. Hierbij wordt er veel bespaard op energie.
  Geconditioneerd telen wil zeggen dat de teelt onder extreme omstandigheden plaatsvindt. Daarmee wordt bespaard op bestrijdingsmiddelen en meststoffen terwijl de plant wel blijft produceren.

 

13. Wat is de functie van fotosynthese bij de plant?

  De plant zet onder invloed van licht koolstofdioxide en water om in glucose en zuurstof. De glucose wordt gebruikt voor de groei van de plant.
  De plant zet glucose en koolstofdioxide om in zuurstof en water. Dit wordt gebruikt voor de verdamping zodat de plant kan groeien.
  De plant maakt uit meststoffen glucose en koolstofdioxide. De meststoffen worden gebruikt bij de toename van bladgroen in de plant.

 

14. Wat is het verschil tussen assimilatie en fotosynthese?

  Bij fotosynthese worden suikers geproduceerd door de plant, bij assimilatie worden deze verbrand voor de groei
  Dat is er niet, assimilatie en fotosynthese betekenen hetzelfde
  Bij fotosynthese wordt CO2 gebruikt voor de productie van suikers, bij assimilatie wordt O2 gebruikt

 

15. Wat zijn de voordelen van fertigatie?

  Je kunt de hoeveelheid kunstmest nauwkeuriger doseren
  Met fertigatie kun je per plant bekijken hoeveel mest deze nodig heeft
  De gebruikte meststoffen voor fertigatie zijn goedkoper dan gewone meststoffen