WebQuiz Glastuinbouw - Verzorgen van de teelt (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van het voorbereiden en verzorgen van de teelt in de glastuinbouw? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Op welk moment van de dag vindt fotosynthese plaats bij de planten?

  Overdag, omdat de plant lichtenergie nodig heeft
  Dag en Nacht, zo lang de plant maar voldoende bladgroenkorrels heeft
  's Nachts, omdat de plant dan zijn suikers verbrand voor de groei

 

2. In de pot- en perkplantenteelt is het soms nodig om de groei van de planten te remmen, zodat de planten niet te ver doorschieten of te weelderig worden. Dat kan onder andere doormiddel van een aangepaste bemestingsstrategie. Bij een laag gehalte aan welke van de volgende meststoffen kan men de groei remmen?

  Laag fosfaatgehalte
  Laag kaliumgehalte
  Laag stikstofgehalte

 

3. Hoe kun je onder andere de vorming van condens in een kas voorkomen?

  Door te zorgen dat het lang koel blijft in de kas nadat de zon is opgekomen
  Door te zorgen dat de luchtramen snel opengaan na zonsopgang
  Door te zorgen dat de dagtemperatuur al 0,5 tot 1 uur na zonsopgang is bereikt

 

4. Wat is de functie van fotosynthese bij de plant?

  De plant maakt uit meststoffen glucose en koolstofdioxide. De meststoffen worden gebruikt bij de toename van bladgroen in de plant.
  De plant zet onder invloed van licht koolstofdioxide en water om in glucose en zuurstof. De glucose wordt gebruikt voor de groei van de plant.
  De plant zet glucose en koolstofdioxide om in zuurstof en water. Dit wordt gebruikt voor de verdamping zodat de plant kan groeien.

 

5. Een klimaatcomputer zorgt ervoor dat de temperatuur in een kas op een bepaalde streefwaarde blijft. Wat stuurt deze computer nog meer aan?

 1. Ventilatie
 2. CO2-gehalte
 3. Belichting
 4. Scherming
 5. Bemesting
 6. Gewasbescherming
  Antwoord 5 en 6 zijn niet juist
  Antwoord 3 en 4 zijn niet juist
  Antwoord 1 en 2 zijn niet juist

 

6. Welk antwoord bestaat niet uit groeifactoren voor een plant?

  Gewasbescherming, fotosynthese en dissimilatie
  Water, voeding en pH
  Licht, lucht en temperatuur

 

7. Wat is het verschil tussen assimilatie en fotosynthese?

  Bij fotosynthese wordt CO2 gebruikt voor de productie van suikers, bij assimilatie wordt O2 gebruikt
  Bij fotosynthese worden suikers geproduceerd door de plant, bij assimilatie worden deze verbrand voor de groei
  Dat is er niet, assimilatie en fotosynthese betekenen hetzelfde

 

8. Wat zijn de voordelen van fertigatie?

  De gebruikte meststoffen voor fertigatie zijn goedkoper dan gewone meststoffen
  Je kunt de hoeveelheid kunstmest nauwkeuriger doseren
  Met fertigatie kun je per plant bekijken hoeveel mest deze nodig heeft

 

9. Welke stuurfactoren voor de groei van een plant kun je regelen door de ramen van een kas open te zetten?

  Temperatuur, CO2-gehalte en de RV
  Temperatuur, lichtinstraling en CO2-gehalte
  Vochtgehalte, RV en lichtinstraling

 

10. Als de luchtvochtigheid in de kas te hoog is, hoe kun je dan vocht afvoeren?

  door de luchtramen te openen
  door de temperatuur te verhogen
  door de luchtramen te openen of de temperatuur te verhogen

 

11. Waaruit bestaat het gewicht van een plant?

  Het gewicht wordt bepaald door het water waarmee de cellen zijn gevuld en de hoeveelheid bladgroenkorrels in een plant.
  Het gewicht wordt bepaald door de bouwstoffen waaruit de plant is opgebouwd en de hoeveelheid bloemen en/of vruchten aan een plant.
  Het gewicht wordt bepaald door de bouwstoffen waaruit de plant is opgebouwd en door het water waarmee de plantencellen zijn gevuld.

 

12. De EC is de elektrische geleidbaarheid van het substraat en zo een maat voor de hoeveelheid voedingselementen rondom de wortels. Welke uitspraak is juist?

  Als het substraat droger wordt wordt de EC hoger.
  Als het substraat droger wordt wordt de EC lager.
  Als het substraat droger wordt verandert de EC niet.

 

13. Welke voordelen kent LED-verlichting tegenover andere groeilampen?

 1. LED-verlichting is goedkoper in aanschaf
 2. LED-verlichting geeft minder warmte af
 3. LED-verlichting is zuiniger in energieverbruik
  Antwoord 2 en 3 zijn juist
  Antwoord 1 en 2 zijn juist
  Antwoord 1 en 3 zijn juist

 

14. Welke van onderstaande beweringen is waar?

 1. Een tuinder hoeft 's nachts nooit CO2 toe te dienen omdat de plant zelf CO2 uitstoot gedurende de nacht door de ademhaling.
 2. Juist bij weinig licht moet een tuinder veel CO2 toedienen om de planten te laten groeien.
 3. Bij veel licht ontstaat er in een kas een overschot aan zuurstof.
  Antwoord 2 en 3 zijn juist
  Antwoord 1 en 3 zijn juist
  Antwoord 1 en 2 zijn juist

 

15. De Alstroemeria is een wortelstokgewas. Wat betekent dit voor de groei?

  Onder de grond groeien wortels die zich vertakken en op een andere plek boven de grond komen en dan bloemen geven.
  Onder de grond groeien stengels die zich vertakken en op een andere plek boven de grond komen en dan bloemen geven.
  Onder de grond groeien wortels die zich diep in de grond graven. Vandaar worden weer zijscheuten gemaakt die zelf weer wortels maken.