WebQuiz Glastuinbouw - Teelten en culturen (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van teeltsystemen en culturen in de glastuinbouw? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat is het grote voordeel van gesloten en semi-gesloten kassen tegenover gewone kassen?

  In een (semi-)gesloten kas komen veel minder (schimmel)ziekten voor dan in een gewone kas.
  Het gebruik van meststoffen is in een (semi-)gesloten kas veel lager dan in een gewone kas.
  Het energieverbruik van een (semi-)gesloten kas is veel lager dan bij een gewone kas.

 

2. Om welke redenen wordt een tuinder lid van een telersvereniging?

A. Om de omzet en opbrengst van hun product te verhogen
B. Om de belangen van hun teeltgroep beter te kunnen behartigen
C. Om te zorgen dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar nieuwe teeltmethoden

  Antwoord A en B zijn juist
  Antwoord A en C zijn juist
  Antwoord B en C zijn juist

 

3. Waar staan de letters NGE voor bij het uitrekenen van de productiewaarde van een gewas?

  Nationale Groei Eenheid
  Norm voor Gewas en Energie
  Nederlandse Grootte-Eenheden

 

4. Welk type kas is vooral in gebruik bij potplantentelers?

  Breedkapper
  Hoogkapper
  Venlokas

 

5. In de tuinbouw en boomkwekerij worden veel Venlokassen gebruikt. Toch zeggen experts dat de huidige Venlokassen ongeschikt zijn voor een optimale energiebenutting. Waarom?

  In Venlokassen is het aanbod zonne-energie 's zomers te laag om kasgewassen goed te laten groeien
  In Venlokassen kunnen de ramen niet open, waardoor onvoldoende energie kan worden opgeslagen
  Met asymetrische en cirkelvormige kasdekken kan de invallende zonne-energie beter worden benut

 

6. Wat is het LEI voor organisatie?

  LEI staat voor Landbouw Economisch Instituut. Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte.
  LEI staat voor Levensmiddelen Economische Informatie. Het LEI ontwikkelt kengetallen voor alle bedrijven die in de voedselproductie-keten actief zijn.
  LEI staat voor Leveringsvoorwaarden Europees en Internationaal. Het LEI stelt de voorwaarden samen waaraan telers dienen te voldoen willen ze producten op de markt brengen.

 

7. Welke stelregel om een goed binnenklimaat in een kas te houden geldt in het algemeen?

  Hoe lager het gewas, hoe lager de kas.
  Hoe hoger het gewas, hoe breder de kas.
  Hoe lager het gewas is, hoe hoger de kas.

 

8. Wat is de top-3 van meest gekochte groenten door Nederlandse consumenten in 2008?

  Tomaat, paprika, komkommer
  Tomaat, komkommer, bloemkool
  Tomaat, sla, paprika

 

9. Een waterbassin voor gietwater kan last hebben van algengroei. Wat kun je daartegen doen?

  Water rondpompen en beluchten want algen houden van stilstaand water
  Algen wegfilteren met omgekeerde osmose, een mechanische filtertechniek
  Het kroos van het water afhalen want algen groeien het beste in het donker

 

10. Wat is het verschil in afzet van bloemenproducten aan een veiling of aan een bemiddelingsbureau?

  Een bemiddelingsbureau zet de producten pas voor de klok wanneer de meest gunstige prijs wordt verwacht, terwijl de teler zelf niet kan kiezen wanneer de producten voor de klok komen.
  Een bemiddelingsbureau koopt alleen maar kant-en-klare luxe producten aan, terwijl het standaard product alleen maar naar de veiling gaat.
  Een bemiddelingsbureau koopt zelf aan bij de teler voor een bepaalde prijs, terwijl de teler op de veiling pas weet wat de opbrengst is als de producten voor de klok zijn geweest.

 

11. Is de omzet (productiewaarde) van de Nederlandse sierteelt onder glas groter of gelijk aan de omzet van de voedingstuinbouw onder glas?

  De omzet van de sierteelt onder glas is circa twee maal zo groot als de omzet in de voedingstuinbouw onder glas.
  De omzet van de sierteelt onder glas is iets groter dan de omzet in de voedingstuinbouw onder glas
  De omzet van de sierteelt onder glas is vrijwel gelijk aan de omzet in de voedingstuinbouw onder glas.

 

12. Je hebt een perceel klimplanten (Hedera) in containerteelt, in potten van 2 liter. Wat kost de meeste tijd bij deze teelt?

  Het oppotten van de planten.
  Het snoeien van de planten.
  Het aanbinden van de planten.

 

13. Onderzoekers hebben berekend dat het mogelijk is in 2020 een energieneutrale belichte glastuinbouw te hebben. Daarbij wordt net zoveel energie geproduceerd als verbruikt door glastuinders. Welke maatregelen zijn hiervoor belangrijk?

A. Beperken van de energievraag (bijvoorbeeld door efficiëntere belichting)
B. Inkopen van 100% duurzame energie (bijvoorbeeld bio-olie, biogas en/of duurzame elektriciteit)
C. Duurzame energie produceren met de kas (bijvoorbeeld zonnewarmte oogsten)
D. Meer CO2 toedienen in de nacht zodat minder energie verbruikt wordt door het gewas 
E. Overtollige warmte leveren aan anderen, bijvoorbeeld aan woningen of bedrijven in de buurt

  A, B, C, E
  A, D, E
  A, C, D, E

 

14. Kalanchoƫ is een korte dag plant. Wat betekent dat?

  De plant bloeit alleen na een periode met een korte daglengte (maximaal 10 uur licht per dag).
  De plant bloeit alleen na een periode met een korte nacht (minimaal 11 uur licht per dag).
  De plant bloeit gedurende de dag maar kortdurend en bloeit vooral gedurende de nacht.

 

15. Er zijn in Nederland ook enkele glastelers die kruiden telen. Vanuit supermarkten en horeca is steeds meer vraag naar verse snijkruiden. Welke kruiden zie je hier van links naar rechts?

   

  peterselie, oregano, basilicum, bieslook
  selderij, krulpeterselie, munt, bieslook
  dille, krulpeterselie, oregano, bieslook