WebQuiz Glastuinbouw - Licht in de kas, niveau 3/4 - Test je kennis

 

Weet je voldoende over het gebruik van plantsensoren in de glastuinbouw? Er is hierover heel veel informatie op internet te vinden.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Waarvoor staat de afkorting PAR bij PAR-licht?

  Physical Activity by Rontgen
  Photosynthetical Active Radiation
  Positioned Armoured Radiation

 

2. Naarmate een voorwerp warmer wordt gaat het straling uitzenden met een steeds kortere golflengte. Denk aan een kachel. Als deze wordt opgestookt wordt eerst alleen infrarode (onzichtbare) straling uitgezonden. Als de kachel verder wordt opgestookt wordt de golflengte van de uitgezonden straling op een gegeven moment zo kort dat het zichtbaar wordt.

Welke kleur licht heeft de kortste golflengte?

  Rood licht
  Geel licht
  Blauw licht

 

3. Welke van onderstaande soorten licht kan schadelijk zijn voor de plant tijdens de fotosynthese?

  NM-licht
  IR-licht
  UV-licht

 

4. Hoe heet het proces dat leidt tot de uiteindelijke vorm, kleur en bloei van de plant. Dit is voor een belangrijk deel genetisch vastgelegd, maar wordt gestuurd door licht.

  Chlorofylsynthese
  Fotomorfogenese
  Fotoperiodisme

 

5. Welke van onderstaande beweringen over licht is juist?

  Kijklicht is de samenstelling van het licht waarvoor het menselijk oog gevoelig is. Groeilicht is de samenstelling van het licht waarvoor de plant gevoelig is.
  Kijklicht meet je met een PAR-meter. Groeilicht meet je met een LUX-meter.
  De plant is het meest gevoelig voor geel en blauw licht. Mensen zijn meer gevoelig voor rood licht.

 

6. De zon zendt verschillende soorten straling uit die in 3 groepen kan worden verdeeld. Welke 3 groepen zijn dat?

  Infrarood, zichtbaar licht en ultraviolet
  Rood licht, geel licht en blauw licht
  Kijklicht, groeilicht en ultraviolet

 

7. Wat is het verschil tussen assimilatie en fotosynthese?

  Bij fotosynthese worden suikers geproduceerd door de plant, bij assimilatie worden deze verbrand voor de groei
  Bij fotosynthese wordt CO2 gebruikt voor de productie van suikers, bij assimilatie wordt O2 gebruikt
  Dat is er niet, assimilatie en fotosynthese betekenen hetzelfde

 

8. Kalanchoƫ is een korte dag plant. Wat betekent dat?

  De plant bloeit alleen na een periode met een korte nacht (minimaal 11 uur licht per dag).
  De plant bloeit gedurende de dag maar kortdurend en bloeit vooral gedurende de nacht.
  De plant bloeit alleen na een periode met een korte daglengte (maximaal 10 uur licht per dag).

 

9. Een tuinder wil graag kasdekmaterialen die UV-licht absorberen, omdat.........

  1. de aanwezigheid van plaaginsecten enorm afneemt bij gebrek aan UV-licht
  2. de in een kas aanwezige hommels en bijen bij gebrek aan UV-licht beter hun route kunnen vinden in een kas
  Bewering 1 is waar
  Zowel bewering 1 als 2 zijn waar
  Bewering 2 is waar

 

10. Veel tuinders die LED-licht installeren werken met een combinatie van blauw en rood licht. Waarom?

  Blauw en rood licht samen genereren relatief de meeste fotosynthese.
  Planten met alleen maar rood licht kunnen geen fotosynthese uitvoeren.
  Planten met alleen blauw licht worden erg lang en dun.

 

11. Welke kleur licht wordt niet gebruikt door planten?

  Groen licht
  Blauw licht
  Rood licht

 

12. Met welk doel kan men UV-C licht gebruiken in de kas?

  Het vangen van schadelijke insecten
  Het bestrijden van schimmels in een gewas
  Het zorgen van sterkere bladeren waardoor luizen geen kans meer hebben een gewas te infecteren

 

13. Wat wil de term 'diffuus licht' zeggen?

  Diffuus licht is licht dat afkomstig is van kunstlicht (LED of SON-T lampen)
  Diffuus licht is licht dat direct afkomstig is van de zon.
  Diffuus licht is lichtstraling die op een of andere manier wordt verstrooid.

 

14. In welke eenheid wordt licht weergegeven?

  PAR
  Nanometer
  LUX

 

15. Welke intensiteit van het licht kan een menselijk oog zien?

  Het menselijk ook ziet de straling tussen ongeveer 700nm en de 1400nm.
  Het menselijk ook ziet de straling tussen ongeveer 280nm en de 580nm.
  Het menselijk ook ziet de straling tussen ongeveer 400nm en de 700nm.