De kosten voor het onderhoud van deze quest zijn betaald door AOC De GroeneWelle. Dit geldt voor het schooljaar 2017/2018!

Licht in de kas - niveau 3/4

Licht in de kas

 

Eén procent meer licht geeft één procent meer opbrengst. Deze stelling wordt door veel tuinders en adviseurs aangehouden. In de kassenbouw kan men zorgen voor meer licht in een kas. Dit kan door bijvoorbeeld het raamoppervlak te vergroten of sterkere materialen te gebruiken. Daardoor kunnen liggers dunner worden gemaakt.

 

Er zijn tuinders die overstappen op het gebruik van diffuus licht. Ook is er een de laatste jaren een groei te zien in het gebruik van LED-licht. De gewassen worden belicht om een betere kwaliteit producten op het juiste tijdstip te kunnen leveren. Voor steeds meer gewassen wordt het aantrekkelijk om te gaan belichten. Bovendien wordt de gehanteerde verlichtingssterkte in de kas ook steeds hoger.

 

De webquest omvat:

 

Lees eerst de Werkwijze voordat je met de opdrachten aan de slag gaat!!