Webquests voor het onderwijs

AgriHolland ontwikkelt onder andere lesmateriaal voor het onderwijs. Voor het beroepsonderwijs zijn dit 'webquests': internet-zoekopdrachten die door leerlingen zelfstandig kunnen worden gedaan. Door de inzet van de redactie van AgriHolland kunnen actuele ontwikkelingen en nieuwe technieken worden behandeld en worden de links voortdurend aangepast. Ook zijn eenvoudige games ontwikkeld. De 'webquests' voor het onderwijs zijn internet-zoekopdrachten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Ze passen in het competentiegericht leren. Elke webquest behandelt verschillende aspecten van een competentie die de leerling moet beheersen. Door de inzet van de redactie van AgriHolland kunnen actuele ontwikkelingen en nieuwe technieken worden behandeld en worden de links voortdurend aangepast.

 

Webquests Groene Ruimte

In juni 2013 is de webquests 'Eikenprocessierups' voor niveau MBO 3/4 online gezet. Tevens is er op deze datum een quiz over stadslandbouw gepubliceerd. Deze quiz correspondeerd met het dossier over stadslandbouw. Deze quests zijn in eigen beheer ontwikkeld door AgriHolland. U vindt de webquest op: groeneruimte.agriholland.nl.

 

Webquests glastuinbouw

In januari 2010 zijn de eerste 12 webquests voor de glastuinbouw voor niveau MBO 2 en niveau MBO 3/4 ontwikkeld. Deze zijn ontwikkeld in opdracht van het Ontwikkelcentrum in Ede. Op 18 maart 2011 is daar de webquest Zorgsystemen en certificering aan toegevoegd. Deze module is betaald vanuit het KIGO-project License to produce. Op 6 augustus 2012 zijn er 3 webquests over het gebruik van plantsensoren in de kas online gezet. Daar zijn er op 15 november 2012 nog eens 3 aan toegevoegd. Deze 6 quests zijn betaald vanuit het KIGO-project GreenSense. Zie ook glastuinbouw.agriholland.nl.

 

Webquests voeding

In februari 2012 zijn 3 webquests voeding voor MBO niveau 3/4 online gezet. Deze webquests zijn in eigen beheer ontwikkeld naar aanleiding van de al aanwezige dossiers op de website van FoodHolland. Daarnaast is in augustus 2012 een voorbeeld webquest voor het VMBO online gezet. De quest voor het VMBO gaat over het klaarmaken van een maaltijd en is geschikt voor de richtingen VAP (Verwerking Agrarische Producten) en Zorg & Welzijn. U vindt de webquests op: voeding.agriholland.nl.

 

Webquests melkveehouderij

Als demo is in 2008 een quest ontwikkeld voor de melkveehouderij MBO 3/4. In februari van 2012 zijn daar vier webquests voor MBO niveau 3/4 bijgekomen, over het Schmallenbergvirus, Biologische veehouderij, Zorgboerderijen en over Agrarisch Natuurbeheer. Deze webquests zijn door AgriHolland in eigen beheer ontwikkeld naar aanleiding van enkele dossiers op de website van AgriHolland. Deze webquests zijn te vinden via melkvee.agriholland.nl.

 

Webquests akkerbouw

In maart 2012 zijn de webquests 'De teelt van energiegewassen', 'Biologische akkerbouw' en 'Agrarisch Natuurbeheer' voor niveau MBO 3/4 online gezet. Deze webquests zijn in eigen beheer ontwikkeld naar aanleiding van de al aanwezige dossiers op de website van AgriHolland. In januari 2013 volgde de Bugquest, een interactieve game over het gebruik van akkerranden, ontwikkeld met behulp van WURKS-gelden. U vindt de webquests op: akkerbouw.agriholland.nl.

 

Fytoquest glastuinbouw, boomkwekerij, akkerbouw, bollenteelt

In opdracht van het Ministerie van EL&I zijn 7 webquests ontwikkeld over fytosanitaire maatregelen gedurende de teelt en export en het belang van plantgezondheid. De opdrachten hebben de vorm van een interactieve game waarbij leerlingen stap voor stap dieper in het onderwerp duiken. In de vele filmpjes van interviews met belanghebbenden zoals onderzoekers, telers, beleidmakers en consumenten blijken ook de soms botsende belangen. Binnen de glastuinbouw is er een fytoquest over tomatenteelt en over potplantenteelt. Zie voor meer informatie de website www.fytoquest.nl.

 

Fyto-ondernemerscheck, met veel filmpjes van ondernemers

Voor telers ontwikkelde AgriHolland de Fyto-ondernemerscheck, een interactieve check voor een teler om na te gaan of hij/zij voldoende fytosanitaire maatregelen neemt op het bedrijf. Na het invullen van een aantal (anonieme) vragen krijgt de teler gerichte filmpjes van collega-ondernemers te zien met tips.

Bij deze check zijn ook onderwijsopdrachten gemaakt, voor niveau 3/4 mbo. Opdrachten over het belang van hygiëne op het bedrijf, het belang van voorkomen in plaats van bestrijden, fytosanitaire maatregelen tijdens de handel en waarom is een keurmeester belangrijk? Beschikbaar voor 11 teelten, waaronder 3 potplantenteelten, tomatenteelt en paprikateelt. Zie voor meer informatie de website www.fyto-ondernemerscheck.nl, kijk in het menu bij Onderwijs.

 

Weblearning Ondernemerschap

Cursus Ondernemen, Presentatie en Verkooptechniek voor mbo4 groen

Binnen een Onderwijsnetwerk met AgriHolland, AOC Oost Almelo, AOC Wellant Gouda, 4 groenbedrijven en 2 kenniscentra is een cursus groen ondernemen ontwikkeld voor leerlingen in de groene richtingen mbo niveau 4 (hoveniers, groenvoorziening, bodem/water/milieu, bos- en natuurbeheer).

Doel is om leerlingen meer grip geven op de arbeidsmarkt door hun vaardigheden inzake ondernemerscompetenties te verbreden en hun proactieve houding te versterken. Zie voor meer informatie de website www.greenpresents.nl. Dit lesmateriaal kan ook geschikt worden gemaakt voor andere vakrichtingen.


Webquests bollenteelt

In november 2009 is een webquest Internationale handel in de bollenteelt voor niveau MBO 3/4 gemaakt, ontwikkeld in opdracht van de Bollenacademie. In januari 2011 zijn 4 webquests bollenteelt ontwikkeld in opdracht van GKC Plant. U vindt de webquests op bollenteelt.agriholland.nl

 

Webquests voor boomkwekerij

Voor mbo-onderwijs in de boomkwekerij is op verzoek van docenten een reeks van 29 webquests ontwikkeld. De webquests zijn het resultaat van een samenwerking tussen AgriHolland en het Ontwikkelcentrum en zijn gefinancierd uit twee RIGO-projecten en door de Raad van de Boomkwekerij. U vindt de webquests op boomkwekerij.agriholland.nl

 

Webquest met webquiz

Elke webquest bevat praktijkgerichte lesopdrachten, waarbij de interactieve mogelijkheden van internet worden gebruikt. Docenten en leerlingen zijn enthousiast. Nieuwe media worden volop benut: via foto's, filmpjes, oefeningen, pop-ups en simpele games leren leerlingen de mogelijkheden van apparatuur kennen, sites van leveranciers gebruiken, afzetmogelijkheden onderzoekenetc. Elke webquest heeft een webquiz waarmee de leerling zichzelf kan toetsen. De quiz geeft de leerling een unieke mix van vragen, wordt na invullen automatisch gecorrigeerd en geeft tips naar sites om het juiste antwoord te vinden.

 

AgriHolland ontwikkelt meer e-learnings voor de landbouw, tuinbouw, groene ruimte en voeding.