WebQuiz Glastuinbouw - Chemisch bestrijden (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van gewasbescherming met chemische middelen in de glastuinbouw? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat zijn driftarme spuitdoppen?

  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen alleen de grond onder de plant raken.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk wegwaaien.
  Doppen die zorgen dat er zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.

 

2. Waar kun je een spuitlicentie halen of verlengen?

  Bij het Bureau Spuitlicenties.
  Bij het Bureau Erkenningen.
  Bij het Bureau Gewasbescherming.

 

3. Het gewas is nat en er is bestrijdingsmiddel gespoten in de kas. Moet je dan langer of korter wachten dan bij een droog gewas?

  Korter wachten - het middel is door het vocht aan het blad gebonden en er minder kans dat je het via de huid binnenkrijgt.
  Langer wachten - bij het werken in een nat gewas is er meer kans dat je het middel via de huid binnenkrijgt.
  Maakt niets uit.

 

4. Grote druppels bij het uitvoeren van gewasbescherming kosten meer bestrijdingsmiddel en zijn dus duurder. Maar met grote druppels heb je minder last van invloeden als drift. Moet je om schimmels goed te bestrijden kiezen voor grote of kleine druppels?

  Kleine druppels.
  Grote druppels.
  Het kan allebei.

 

5. Waarvoor staan de letters Ctgb?

  Centrum voor Teelt, Gewasbescherming en Bedrijfsveiligheid
  College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
  Centrum van Tuinbouw en Groen voor Beschermingsmiddelen

 

6. Een spuitmasker kan het beste worden bewaard...

  Op een koele, droge, donkere plaats en dan nog het liefst in een afgesloten emmer.
  Op een warme plaats zodat het masker snel kan opdrogen.
  In de bestrijdingsmiddelenkast zodat het masker niet in handen komt van onbevoegde personen.

 

7. Wat is een acaricide?

  Een middel tegen insecten die alleen maar in de bodem leven.
  Een middel tegen insecten.
  Een middel tegen spinnen en mijten.

 

8. Je gaat een middel spuiten met een horizontale spuitboom. Reken met behulp van onderstaande gegevens uit hoeveel liter middel je per hectare gaat spuiten.

•Je spuit heeft een werkbreedte van 9,60 meter.
•De dopafstand op de spuit is 40 centimeter.
•Je dop is de Teejet TP 8003. Bij een werkdruk van 3 bar geeft deze dop 1,2 liter / minuut.
•De rijsnelheid is 100 m / minuut.

  312,5
  300
  325

 

9. Stel: je bent gedurende twee weken in totaal 10 uur aan het spuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Wanneer moet je het filter op je spuitmasker gaan vervangen?

  Na iedere werkdag dat het masker is gebruikt moet je het filter vervangen
  Het filter moet je één keer per maand vervangen, mits je het filter na gebruik goed opbergt in een afsluitbare doos.
  Na 8 gebruiksuren is het filter verzadigd en zal je het moeten vervangen.

 

10. Welk insect heeft dit schadebeeld veroorzaakt?

  Trips
  Varenrouwmug
  Mineervlieg

 

11. Wanneer werkt een contactfungicide?

  Het middel werkt alleen tegen schimmels wanneer je het eerst mengt met een ander middel.
  Het middel werkt alleen wanneer het direct in aanraking komt met de schimmel.
  Het middel mag alleen maar op de schimmel worden gespoten en niet op de plant.

 

12. Waarvoor staan de letters STORL op een verpakking van gewasbeschermingsmiddelen?

  Spuitmiddelen voor Tuinbouw, Overheid en Raad Landbouwbedrijfsleven
  STichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen
  Spoelinrichtingen, Toelating, Opruimen en Reiniging Landbouwbestrijdingsmiddelen

 

13. Wat houdt het Activiteitenbesluit in?

  In het Activiteitenbesluit is vastgelegd wanneer tuinders meststoffen en bestrijdingsmiddelen mogen inzetten tijdens de teelt.
  In het Activiteitenbesluit is vastgelegd welke meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden in de tuinbouw.
  In het Activiteitenbesluit is vastgelegd hoeveel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en energie tuinders mogen gebruiken.

 

14. Welk plaaginsect wordt beschreven?

De insecten zuigen plantensappen. Dit doen ze door over het blad te schrapen. Hierdoor ontstaan vlekjes op de bladeren die verkleuren (vaak zilververkleuring). De ............ laten op het blad uitwerpselen achter die als donkere vlekjes zichtbaar zijn. Daarnaast treedt er vaak groeivermindering en vervorming van de bladeren op. Sommige ....... kunnen ook virussen overdragen.
  Trips
  Gaasvlieg
  Wants

 

15. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen
  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen
  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen