WebQuiz Glastuinbouw - Chemisch bestrijden (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van gewasbescherming met chemische middelen in de glastuinbouw? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Waar kun je een spuitlicentie halen of verlengen?

  Bij het Bureau Spuitlicenties.
  Bij het Bureau Erkenningen.
  Bij het Bureau Gewasbescherming.

 

2. Waar staat de afkorting MRL voor bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

  Milieu Research Landbouw
  Maximum Residue Limit
  Milieu Risico Level

 

3. Grote druppels bij het uitvoeren van gewasbescherming kosten meer bestrijdingsmiddel en zijn dus duurder. Maar met grote druppels heb je minder last van invloeden als drift. Moet je om schimmels goed te bestrijden kiezen voor grote of kleine druppels?

  Het kan allebei.
  Kleine druppels.
  Grote druppels.

 

4. Een spuitmasker kan het beste worden bewaard...

  Op een warme plaats zodat het masker snel kan opdrogen.
  Op een koele, droge, donkere plaats en dan nog het liefst in een afgesloten emmer.
  In de bestrijdingsmiddelenkast zodat het masker niet in handen komt van onbevoegde personen.

 

5. Stel: je moet gaan werken met een chemisch bestrijdingsmiddel. Welk filter moet je op je masker plaatsen?

  B3P3-filter
  A2P3-filter
  A2B3-filter

 

6. Wat zijn driftarme spuitdoppen?

  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen alleen de grond onder de plant raken.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk wegwaaien.
  Doppen die zorgen dat er zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.

 

7. Stel: je bent gedurende twee weken in totaal 10 uur aan het spuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel. Wanneer moet je het filter op je spuitmasker gaan vervangen?

  Na 8 gebruiksuren is het filter verzadigd en zal je het moeten vervangen.
  Na iedere werkdag dat het masker is gebruikt moet je het filter vervangen
  Het filter moet je √©√©n keer per maand vervangen, mits je het filter na gebruik goed opbergt in een afsluitbare doos.

 

8. Wat is ge√Įntegreerde bestrijding?

  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen met een minimale belasting voor het milieu.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen zonder dat er gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen op basis van een gewasbeschermingsplan.

 

9. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is bijtend op de huid wanneer het op de hand komt.
  Dit middel is licht ontvlambaar wanneer het op planten terecht komt.
  Dit middel moet met de hand worden opgebracht op het gewas.

 

10. Het gewas is nat en er is bestrijdingsmiddel gespoten in de kas. Moet je dan langer of korter wachten dan bij een droog gewas?

  Langer wachten - bij het werken in een nat gewas is er meer kans dat je het middel via de huid binnenkrijgt.
  Korter wachten - het middel is door het vocht aan het blad gebonden en er minder kans dat je het via de huid binnenkrijgt.
  Maakt niets uit.

 

11. Welk plaaginsect wordt hieronder beschreven:

Vooral de larven zuigen plantensappen en produceren grote hoeveelheden honingdauw. Honingdauw zorgt ervoor dat de planten erg "plakken". Bovendien kan in de honingdauw de roetdauwschimmel gaan groeien, waardoor de bladeren zwart worden. Het insect kan ook virussen overbrengen.
  Witte vlieg
  Trips
  Spint

 

12. Welke van de onderstaande verpakkingen van bestrijdingsmiddelen mogen niet worden schoongespoeld met een fustenreiniger?

  Verpakkingen waar stuifpoeders en granulaten in hebben gezeten.
  Verpakkingen met vloeibare bestrijdingsmiddelen.
  Geen enkele verpakking, het is altijd klein chemisch afval.

 

13. Wat kun je zeggen over de spuitdop in de afbeelding?

  Het is een anti-drift spleetdop, van roestvaststaal, met een tophoek van 80 graden
  Het is een spleetdop met een groot drukbereik, van gehard staal met een afgifte van 4 liter per minuut bij 3 bar
  Het is een 'evenspray' spleetdop, van staal met een afgifte van 0,8 liter per minuut bij 3 bar

 

14. Je gaat een middel spuiten met een horizontale spuitboom. Reken met behulp van onderstaande gegevens uit hoeveel liter middel je per hectare gaat spuiten.

•Je spuit heeft een werkbreedte van 9,60 meter.
•De dopafstand op de spuit is 40 centimeter.
•Je dop is de Teejet TP 8003. Bij een werkdruk van 3 bar geeft deze dop 1,2 liter / minuut.
•De rijsnelheid is 100 m / minuut.

  325
  300
  312,5

 

15. Welk insect heeft dit schadebeeld veroorzaakt?

  Trips
  Mineervlieg
  Varenrouwmug